OBS! Evenemanget är avslutat!13 oktober 2022 till 14 oktober 2022 kl. 09.00-12.00

Tillsynsdagarna 2022

Välkommen till Tillsynsdagarna den 13-14 oktober då vi fokuserar på tillsyn och avfall.

Anmäl dig

Innehåll

Årets tillsynsdagar kommer bestå av två halvdagar. Dag 1 kommer att vara inriktad på tillsyn där bland annat SKRs uppdaterade taxebestämmelser för miljöbalken och den nya riskklassningsmodellen för enskilda avlopp kommer att redovisas. Dag 2 kommer ha inriktning på miljöbrott med fokus på avfall. Vi kommer få höra hur Naturvårdsverket arbetar avfallsbrottslighet och hur ni som kommun kan arbeta med brottsförebyggande tillsyn.

Medverkande är bland andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen och Avfall Sverige/Lunds universitet.

Välkomna till två halvdagar med aktuella frågor inom tillsynsområdet.

Målgrupp

Kommunala inspektörer och chefer på kommunens miljökontor.

Program dag 1: Vatten och enskilda avlopp till – tillsyn och miljöbalkstaxa

08.45–09.00 Förmingel med SKR

Välkommen in i den virtuella lobbyn för mingel.

09.00–09.10 Välkomna till årets tillsynsdagar

SKR hälsar välkommen och introducerar dagarna.

09.10–09.55 Uppdaterade taxebestämmelser – miljöbalkstaxan

SKR:s uppdaterade och reviderade bestämmelser inom miljöbalkstaxan.

Förbundsjurist Germund Persson, SKR, och taxeexpert Michael Öhlund, SKR.

09.55-10.10 Paus

10.10-10.50 Enskilda avlopp – Riskklassningsmodell

Ny riskklassningsmodell för återkommande tillsyn av små avlopp.

Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten.

10.50–10.55 Paus

10.55–11.20 Växtskyddsmedel

Kommunal tillsyn av växtskyddsmedel. Vilka uppdrag har kommunerna?

Eva Rackow, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket.

11.20–11.50 Valbara pass

Pass A: Hamnverksamhet

Ny vägledning om tillsyn och tillståndsprövning av hamnverksamheter.

Lisa Johansson, Naturvårdsverket.

Pass B: Regeringsuppdrag om kyltorn

Regeringsuppdrag om att förebygga smittspridning av legionella i kyltorn.

Lena Nerkegård, Naturvårdsverket, Ylva Eriksson, Folkhälsomyndigheten.

11.50–12.00 Summering och avslut

SKR sammanfattar dagen och informerar om hålltider för dag 2.

Program dag 2: Miljötillsyn, tema avfallsbrottslighet

09.00–09.05 Introduktion

SKR välkomnar till dag 2.

09.05–09.50 Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet.

Pågående och kommande regeringsuppdrag, samverkan mellan olika myndigheter. Kommande handläggarstöd för att bedriva uppsökande tillsyn inom avfallsområdet med fokus på illegal verksamhet.

Henrik Sandström, Naturvårdsverket.

09.50–10.05 Paus

10.05–10.50 Att arbeta med förebyggande tillsyn

Hur kan kommuner arbeta med förebyggande tillsyn av avfallsbrottslighet?

Andrea Hjärne, miljöjurist, Lunds universitet/Avfall Sverige.

10.50–10.55 Paus

10.55–11.50 Botkyrkas erfarenheter av bygg- och rivningsavfall

Jelinka Hall, miljöchef Therese Nordin, miljöinspektör, Botkyrka kommun.

11.50–12.00 Summering och avslut

SKR rundar av dagarna och blickar framåt.

Informationsansvarig

  • Oskar Wikstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.