15 december 2021 kl. 09.30-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hur kan vi arbeta för att barn och unga ska växa upp med framtidstro?

Samhället behöver visa att det finns alternativ till kriminalitet och vad det ger att inte vara del av den kriminella världen. Hur kan vi visa på värdet av de gemensamma regler och värderingar som bidrar till ett tryggt och harmoniskt samhälle med möjjlighet till självförvärkligande och ett meningsfullt liv?

Tillsammans minskar vi risken för barn och unga att begå brott

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i partnerskapet.

Innehåll

Att lyckas i skolan är någonting som i sig bidrar till att barn och unga mår bättre och får en grund för att lyckas med olika delar av livet. Skolan kan genom att arbeta väl med sitt grunduppdrag bidra till att minska riskerna för att barn och unga begår brott. Men hur kan dessa insikter kopplas till utvecklingen av ökade skillnader i elevers resultat mellan skolor? Vid seminariet diskuteras detta av Julia Sandahl, som doktorerade i kriminologi före sommaren.

För att stärka framtidstro och hälsosamma värderingar hos de barn och unga som välfärdens medarbetare möter behöver man vara medveten om sina egna attitder, värderingar och hur man arbetar tillsammans. Detta har man arbetat med i samverkan kring område Östberga i södra Stockholm. Samlokaliseringen av olika verksamheter har ökat samverkan och förståelsen för olika yrkesgruppers roller.

I Botkyrka har man en helhetssyn på det brottsförebyggande arbetet, från våldsförebyggande insatser i skolan, stödjande insatser till barn och unga till avhopparverksamhet för de som är i kriminalitet. Det handlar både om att skapa framtidstro och att aktivt arbeta för att ge framtidstron tillbaka till de som tappat den.

I alla exempel som presenterats i de tre tidigare seminarierna har samverkan med polisen varit en viktig del i att få till en långsiktigt hållbart främjande arbete lokalt. Vid detta seminarium är det dags för polisen att komma till tals genom Göteborgs kommunpolis.

Följ seminariet i direktsändning eller i efterhand

Ta del av seminariet direkt i spelaren. Ingen anmälan behövs. Vill du delta i samtalet och ställa frågor till de medverkande behöver du se seminariet via vår video-tjänst Screen9.

Hur kan vi arbeta för att barn och unga ska växa upp med framtidstro?, Screen9

Medverkande

  • Julia Sandahl, Stockholm stad
  • Jenny Johnsson, enhetschef för utveckling och främjande arbete, Enskede – Årsta – Vantör
  • Anna Ulfstrand, chef för bibliotek i Enskede, Hagsätra, Högdalen, Årsta, Älvsjö. Örby och Östberga
  • Pernilla Vera, säkerhetschef Botkyrka kommun
  • Ulf Merlander, polisintendent, Polisregion Väst

Moderator

Isobel Hadley-Kamptz.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla men vänder sig primärt till personer som arbetar på strategiskt nivå i kommuner, polisen, allmännyttan, myndigheter med flera.

Läs vidare

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bodil Båvner, utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR