15 november 2021 kl. 09.00-10.30

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott: Samverkan mellan olika instanser 

Sveriges Kommuner och Regioner, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar tillsammans med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Kraftsamlingen presenterades 31 maj vid seminarium som kommer att kunna ses i efterhand via länk i kalendariet.

Fokus på fyra områden under hösten

Kraftsamlingen kommer att sända fyra fördjupande kunskapsseminarier.

  • Familjenära frågor måndag 27/9 10.30
  • Områdesbaserat arbete måndag 18/10 9.00
  • Samverkan mellan olika instanser måndag 15/11 9.00
  • Värdegrund och attityder onsdag 15/12 9.30

Utgångspunkten i seminarierna är kraftsamlingens mål att stärka strukturer där det behövs för att få bättre effekt av arbete som redan görs och se vad mer som kan behöva göras.

I Sverige finns idag flera goda samarbeten mellan många olika aktörer för att minska den sociala oron samt stärka barn och ungas möjligheter att lyckas i skolan, ha en meningsfull fritid och etablera sig i arbetslivet. Vi kommer att fokusera på särskilt viktiga utvecklingsområden där samverkan mellan samhällets olika aktörer kan stärka barn och ungas möjligheter till god utveckling.

Vid höstens seminarier kommer forskare och praktiker från olika områden tillsammans synliggöra goda arbetssätt och vad som behövs för att stödja den önskvärda utvecklingen.

Det första seminariet kommer att handla om familjenära frågor där risk- och friskfaktorer avseende barn och ungas utveckling för att förhindra deltagande i kriminalitet kommer att belysas. Tillit och goda relationer inom familjen och från familjen till samhället är en god grund. Vid seminariet kommer olika sätt att ge barn och unga stöd i otrygga familjeförhållanden och minska den sociala utsattheten att behandlas.

Kraftsamlingen presenterades vi ett seminarium den 31 maj. Sändningen kommer att läggas upp här när den är textad.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bodil Båvner, utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset