27 september 2021 kl. 10.30-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott: Familjenära frågor

Hur kan vi stötta föräldrar och vårdnadshavare för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Hur kan samhällets aktörer stärka föräldrar/ vårdnadshavare så att vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället?

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Innehåll

Föräldrar/vårdnadshavare har en nyckelroll för att barn och unga inte ska utveckla kriminalitet. Genom sitt agerande kan de förstärka både risk- och skyddsfaktorer. Vid detta seminarium behandlas frågor om hur föräldrar kan stärka familjens nätverk och hur vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället. Ett sådant förtroende är avgörande för att kunna ge barn och unga med problematiskt beteende relevant stöd tidigt. Seminariet kommer också behandla hur samhället kan ge stöd till barn och unga som är på väg in i kriminalitet samt hur stöd till familjer och familjehem kan motverka kriminalitet.

Hur arbetar samhällets olika aktörer utifrån bästa tillgänglig kunskap för att göra skillnad? Vad är det som gör skillnad. Hur kan man arbeta om det inte finns forskning som visar vad som fungerar? Hur kan vi skapa kunskap samtidigt som man försöker ge barn och unga bäst möjliga stöd? Det är några av de frågor som seminariet kommer att behandla.

Medverkande

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Maria Andersson, utredare Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF
  • Therese Åström, Projektledare SBU
  • Marianne Gabrielsson, utvecklingsledare Stockholm stad
  • Anna von Reis, avdelningschef Malmö stad
  • Danne Larsson, enhetschef UngÖst Göteborgs stad

Moderator

Isobel Hadley-Kamptz.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla men vänder sig primärt till personer som arbetar på strategiskt nivå i kommuner, polisen, allmännyttan, myndigheter med flera.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Du tar del av sändningen i spelaren. Vill du använda chatt-funktionen och ställa frågor till talarna behöver du däremot se seminariet i vår video-tjänst Screen9.

Webbinarium: Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott: Familjenära frågor, Screen9

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bodil Båvner, utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset