31 maj 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott

SKR, Polisen, Allmännyttan och sex kommuner har inlett en gemensam kraftsamling i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Vid detta seminarium presenteras kraftsamlingen och det kommer att föras samtal om vilka insatser som behövs på området.

Med en gemensam satsning för att stärka långsiktiga och hållbara samverkansstrukturer kommer deltagande kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Kramfors och Växjö) att arbeta tillsammans med Polisen och Allmännyttan i syfte att stärka gemensamma prioriteringar och satsningar för att skapa goda förutsättningar för barn och unga att lyckas i livet. Arbetet utgår ifrån befintliga utredningar och styrdokument.

Sverige har redan idag flera goda samarbeten mellan många olika aktörer för att minska den sociala oron och stärka barn och ungas möjligheter att lyckas i skolan, ha en meningsfull fritid och etablera sig i arbetslivet. I denna kraftsamling är målet att ytterligare fokusera tillsammans för att uppmärksamma utvecklingsområden och stärka strukturer där det behövs.

Vid detta webbinarium kommer vi att presentera en del av de utredningar som är aktuella inom området samt samtala om vilka samlande krafter som behövs, på lokal, regional och nationell nivå, för att minska risken för att barn och unga befinner sig i riskmiljöer.

Målet med kraftsamlingen är att ta tillvara allt bra som redan sker och tillsammans sprida kunskap om forskning, metoder och goda exempel som ger barn och unga det stöd som behövs för att kunna utvecklas och delta aktivt i samhällslivet.

Varmt välkommen!

Delta i seminariet

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott, Screen9

Ingen anmälan behövs.

Seminariet kommer att kunna ses även i efterhand.

Målgrupp

Chefer och ledare inom kommun, region, polis och allmännyttan.

Program

13.00–13.20

Presentation av kraftsamlingen

Staffan Isling, vd SKR, Rikspolischef Anders Thornberg och Stadsdirektör Magdalena Bosson, Stockholm, presenterar arbetet och hur det hänger ihop med annat som görs på området.

13.20–13.40

Vad säger forskningen – vad vet vi fungerar?

Polismästare Carin Götblad summerar forskningsläget och utredare Elisabet Sjöström, Socialstyrelsen presenterar myndighetens olika arbeten på området.

13.40–15.40

Samtal om situationen, det är akut

Vd Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta, kommer att berätta om Allmännyttans arbete. Stadsdirektörerna Eva Hessman, Göteborg och Andreas Norbrant, Malmö kommer tillsammans med Kommundirektörerna Åsa Granat, Borlänge och Peter Carlstedt, Kramfors samt Kommunchef Monica Skagne, Växjö att ge en bild av vad som görs, lärdomar och vad som kan göras mer.

Samtal i olika grupperingar med paus 14.35 – 14.50.

15.40–16.00

Summering och framåtblick

Summering av eftermiddagens samtal och hur aktörer tillsammans kan arbeta för att minska antalet barn och unga som begår brott.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bodil Båvner, utredare, SKR

Kontakt

Kontakta SKR