2 juni 2022 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tillsammans i det vräkningsförebyggande arbetet

Vi ses i år igen digitalt för att under en intressant dag, tillsammans med Sveriges Allmännytta, diskutera det viktiga vräkningsförebyggande arbetet.

Anmäl dig

Innehåll

Att bli av med sin bostad är en mycket svår situation för de som drabbas, oavsett om det gäller vuxna eller barn. Vi tror att kommuner och bostadsbolag tillsammans i stor utsträckning kan förebygga vräkningar.

Under den här dagen får vi ta del av goda exempel och information från Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket hur de och vi kan bidra till att fler människor kan bo kvar i sin bostad. Som start på dagen och inspiration inleder Barnombudsmannen och berättar om sin senaste rapport.

Varmt välkommen!

P.S. Vi tror att vi gör detta bäst tillsammans. Bjud med din samarbetspartner på det kommunala bostadsbolaget eller i kommunen så får ni 500 kr i rabatt per anmälan.

Målgrupp

  • Politiker och tjänstemän i kommuner
  • Allmännyttans medlemmar

Program

9.00 Välkomna - moderator Viktoria Ralf hälsar välkommen, Åsa och Ulrica reflekterar

Ulrica Runemar, Utredare SKR

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta

Viktor Raft, Chef för kommunikation, Sveriges Allmännytta.

Barnombudsmannens årsrapport 2022- Alla barn har rätt till ett tryggt boende

Det borde vara en självklarhet att alla barn i Sverige har ett tryggt boende. En permanent bostad är en grundläggande förutsättning för barns liv och utveckling. Sverige har en högre andel personer i hemlöshet än övriga nordiska länder. Barn i hemlöshet mår ofta dåligt, skolgången blir lidande och hela den sociala utvecklingen med fritidsintressen och kompisar fragmenteras. Enligt den senaste mätningen 2017 var det ca 24 000 barn som var hemlösa, men hur många barn som faktiskt lever i hemlöshet eller saknar tryggt boende är det ingen som vet. Det behövs fördjupad kunskap om orsakerna till barns hemlöshet för att ta fram rätt åtgärder.

Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

Uppsägning av hyresavtal

Det finns två olika vägar att gå vid en uppsägning av en bostadshyresgäst. Den ena är att hyresgästen sägs upp till omedelbart upphörande. Den andra är att hyresgästen sägs upp med gällande uppsägningstid. Sveriges allmännytta redogör för de hyresjuridiska aspekterna av en avhysning.

Tove Lundmark Söderberg, Jurist, Sveriges Allmännytta

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förbygga avhysningar

Få händelser skapar en så försvagad position på bostadsmarknaden som att bli avhyst. Socialtjänsten har en central roll när det gäller insatser och samverkan för att förebygga avhysningar. Socialstyrelsen har 2017 tagit fram en vägledning för att stödja socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Under våren har vägledningen reviderats utifrån bland annat ny lagstiftning, förändringar på bostadsmarknaden och anpassats till verksamhetsutveckling som skett inom området. En reviderad vägledning kommer att finnas klar före midsommar. Under passet kommer vi att prata om innehållet i vägledningen framförallt med fokus på socialtjänstens förutsättningar, möjligheter och ansvar för arbetet med att förebygga avhysningar.

Anna Nerelius, Utredare, Socialstyrelsen

Samira Aqil, Utredare Socialstyrelsen

Bostadsförsörjningens betydelse för att förebygga avhysningar

Vi tittar närmare på vilka verktyg kommuner har till sitt förfogande för att arbeta aktivt med hållbar bostadsförsörjning som lägger grunden för en boendesituation och minskar risken för avhysning.

Nanny Sahlin Andersson, Utvecklingsledare bostäder, Länsstyrelsen Stockholm

Jacob Hellström, Bostadsstrateg, Länsstyrelsen, Västra Götaland

Budget- och skuldrådgivning som aktör i det vräkningsförebyggande arbetet

Budget- och skuldrådgivning är obligatoriskt för kommunerna att erbjuda och kan utgöra en viktigt samverkansaktör i det lokala vräkningsförebyggande arbetet. Konsumentverket informerar om hur den samverkan kan gå till. Konsumentverket har i uppdrag att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning men även samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem.

Margareta Lindberg, Utredare, Konsumentverket

12.00 Lunch

13.00 Vräkningsförebyggande arbete i lokal samverkan

Antalet avhysningar samt antalet barn som berörs av avhysningar har ökat under 2021. Vi måste gemensamt arbeta för att fler människor ska kunna bo kvar i sina hem. Det är först när vi samverkar, både med andra aktörer men även inom den egna organisationen, som vi kan göra skillnad. Ingen aktör klarar detta på egen hand – det här behöver vi göra tillsammans!

Kim Jonsson, Kommunikatör, Kronofogdemyndigheten

Gunilla Svalborg Magnusson, Kronoinspektör – Verkställighet Mellersta-Öst, Kronofogdemyndigheten

Ett gemensamt arbetssätt med samverkan och uppsökande arbete

Att samverka är en framgångsfaktor, men hur gör man det i praktiken? Familjebostäder och Farsta stadsdelsförvaltning presenterar deras framtagna metodstöd för gemensam samverkan och arbetssätt. Detta för att nå ut till hyresgäster som riskerar att bli avhysta.

Frida Zetterman, Gruppchef Hyresadministrationen, AB Familjebostäder

Maria Palin-Cox, Hyresrådgivare, Farsta stadsdelsförvaltning

Södertäljemodellen – ett framgångsrikt förebyggande arbete mellan kommun och allmännytta

Södertälje kommun och Telge Bostäder berättar om sitt nära samarbete och framgångsfaktorer vad gäller förebyggandet av vräkningar och hur de under de senaste åren kraftigt minskat antalet avhysningar och barn som berörs av vräkning samt hur de förändrat sina processer utifrån barnkonventionen.

Pierre Gharzani, Resultatenhetschef, Södertälje Kommun

Jimmy Hyll, Hyresjuridisk samordnare, Telge

Exempel från bostadsbolag (uppdateras inom kort)

Summering

Ulrica Runemar, Utredare, SKR

Åsa Schelin, Expert inom boende – och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta

16.00 Avslut

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR