12 december 2023 kl. 13.00-16.00

Tema skolskjuts

Välkommen till en eftermiddag med fokus på aktuella frågor och utmaningar för dig som arbetar med skolskjuts. Seminariet arrangeras av SKR tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet kommer att ta upp aktuella frågeställningar och utmaningar inom skolskjutsområdet, bland annat trafiksäkerhetsbedömningar, barnkonventionen i skolskjutsen och hämtning på hållplatser.

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i cirka två veckor från sändningsdatumet. Inspelning och dokumentation kommer att skickas ut till anmälda deltagare någon dag efter sändningen.

Målgrupp

 • Handläggare av skolskjutsfrågor och enhetschefer, samt andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dessa frågor i sin yrkesroll.

Program

13:00-13:15 Inledning

Inledning med arrangörerna SKR och Svensk Kollektivtrafik.

13:15-13:40 Skolskjuts och kollektivtrafik

Två separata transportformer med olika förutsättningar, men ändå inom samma område. Hur jobbar och resonerar man kring detta?
Medverkande: Torkel Kjösnes, Uppsala kommun och Jennifer Elsren, Västtrafik

13:40-14:05 Barnkonventionen i skolskjutsen

I Sverige blev barnkonventionen lag för tre år sedan, år 2020. När det gäller skolskjuts finns det flera saker att tänka på. Vad gäller och hur ska barnkonventionen tolkas och tillämpas?
Medverkande: Marie Karphammar, SKR

14:05-14:25 Paus

14:25-14:50 Förändrade start- och sluttider – behov och effekter

Utspridda skolstartstider kan minska resandet i kollektivtrafikens rusningstid, minska behovet av antalet fordon och förare samt minska kostnaderna. I denna punkt får vi höra resultat från forskning kring vad som framgångsfaktorer, barriärer och incitament för att lyckas med ett sådant projekt.
Medverkande: Eva-Lena Eriksson, Linköpings universitet

14:50-15:15 Att hämtas på hållplatser istället för vid ytterdörren

Vi får höra om försök där barn som åker skolskjuts inom serviceresor regi, hämtas på upphämtningsplatser samt om virtuella angöringsplatser. Vilka nyttor finns och skapar det nya utmaningar?
Medverkande: Nina Lövgren, Västtrafik och Per Karlsson, Östgötatrafiken

15:15-15:40 Inspiration från Norge!

Vi får höra Marthe Svellingen Pedersen från Skyss i Bergen, Norge, som nyligen vann pris som årets norska kollektivtrafikeldsjäl för systematiskt nytänkande i arbetet att göra skolskjutsen bättre, mer förutsägbar och med en förbättrad samverkan.
Medverkande: Marthe Svellingen Pedersen, Skyss, Norge

15:40-16.00 Avslutning

Avslutande reflektioner och möjlighet att ställa frågor av juridisk karaktär som uppkommit under dagen.

Medverkande

 • Sara Rhudin, SKR
 • Marie Karphammar, SKR
 • Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
 • Jonas Johansson, Svensk Kollektivtrafik
 • Torkel Kjösnes, Uppsala kommun
 • Jennifer Elsren, Västtrafik
 • Eva-Lena Eriksson, Linköpings universitet
 • Nina Lövgren, Västtrafik
 • Per Karlsson, Östgötatrafiken
 • Marthe Svellingen Pedersen, Skyss, Norge

Informationsansvarig

 • Sara Rhudin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.