OBS! Evenemanget är avslutat!3 maj 2023 kl. 09.30-16.00

Temaseminarium lönebildning: Modeller för genomförande av lokal löneöversyn

SKR erbjuder ett temaseminarium där huvudfokus är gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med löneavtalets olika förhandlingsmodeller: dialogmodell / traditionell förhandling / lokal förhandlingsordning.

Anmäl dig

Innehåll

Strategiskt lönepolitiskt arbete med särskild inriktning på löneavtalets tre modeller för genomförande av löneöversyn.

Gemensamma diskussioner om hur arbetsgivaren kan arbeta för att på bästa sätt hantera den praktiska lönesättningen utifrån den egna organisationens förutsättningar.

Hör SKRs förhandlare resonera kring ämnet, ta del av exempel och delta i dialog och erfarenhetsutbyte om lokala förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i kommun med arbetsgivarens lönepolitik och det praktiska genomförandet av löneöversynen på en kommunövergripande nivå.


Medverkande

  • Pia Murphy, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

För att kunna delta i kursen har vi som krav att du arbetar inom kommun och region, eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona. Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Vid digitala kurser gäller att det är max 5 personer från samma kommun, region eller medlemsföretag som får gå vid samma kurstillfälle. Vid fysiska kurser gäller max 2 personer från samma organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och får inte delas. Kursen går ej att ta del av i efterhand, dock är kursmaterialet tillgängligt en månad.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Informationsansvarig

  • Pia Murphy
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.