31 augusti 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tema jämställd socialtjänst: Omotiverade skillnader och genusbias

Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män? SKR bjuder in till ett seminarium och samtal om det senaste kunskapsläget kring jämställda insatser och bemötande samt diskriminering.

Anmäl dig

Innehåll

Utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) föreslår att socialtjänstlagens målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor.

Under seminariet hör du Birgitta Persdotter (fd Svensson), lektor i socialt arbete vid Karlstad Universitet och vetenskaplig ledare för FOU Välfärd Värmland, berätta om det senaste kunskapsläget om bemötande och insatser i socialtjänsten ur ett jämställdhetsperspektiv. Du får också delta i ett gemensamt samtal om hur kunskap om jämställdhet kan påverka och förbättra socialtjänstens stöd.

Seminariet är det första i en serie temaseminarier från SKR:s Pilotprojekt för jämställd socialtjänst. Pilotprojektet drivs tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) i Region Värmland och Region Västerbotten. Målet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner. Satsningen finansieras av regeringen.

Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Målgrupp

  • Chefer, politiker och utvecklingsfunktioner inom socialtjänsten och de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS)
  • Andra som arbetar med jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i kommun, region, myndighet eller ideell sektor

Program

(paus kl. 14.00–14.15 och 15.00–15.15)

Välkommen

  • Love Nordenmark, projektledare Pilotprojekt jämställd socialtjänst, SKR
  • Maria Högkvist, delprojektledare Pilotprojekt för jämställd socialtjänst, SKR
  • Birgitta Persdotter (fd Svensson), lektor socialt arbete vid Karlstad Universitet och vetenskaplig ledare för FOU Välfärd Värmland

Varför jämställdhet som mål i ny socialtjänstlag?

Birgitta Persdotter berättar om förslaget om jämställdhet som mål i utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) med fokus på förståelse om hur könsuppdelad statistik, omotiverade skillnader och genusbias kan vara vägledande för bemötande och jämställda bedömningar och insatser i socialtjänsten.

Vad vet vi om omotiverade skillnader, genusbias och risker för diskriminering?

Birgitta Persdotter berättar om tre aktuella studier:

  • Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården (Vård och omsorgsanalys, 2018)
  • Forsknings- och utvecklingsprojektet SAVE: Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children (Persdotter & Andersson, 2020)
  • Skillnader vid bedömningar och beslut som kan utgöra risk för diskriminering inom den sociala barn- och ungdomsvården (underlagsrapport till Diskrimineringsombudsmannen, Persdotter & Grim, 2021)

Samtal och workshop

Seminariet avslutas med ett gemensamt samtal och workshop om hur kriterier för omotiverade skillnader, olika aspekter av genusbias samt kunskap om risker för diskriminering kan vara vägledande för bemötande och jämställda bedömningar och insatser i socialtjänsten.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maria Högkvist, delprojektledare SKR:s Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Love Nordenmark, projektledare SKR:s Pilotprojekt jämställd socialtjänst

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR