7 december 2021 kl. 13.00-16.00

Tema jämställd socialtjänst: jämställdhetsintegrering

Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män? SKR bjuder in till seminarium om jämställdhetsintegrering som strategi.

Anmäl dig

Länk till Zoom mejlas ut dagen innan seminariet. Du som anmält dig har under fyra veckor tillgång till en inspelad version.

Om seminariet

Utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) föreslår att socialtjänstlagens målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Det kräver att ett jämställdhetsperspektiv finns med i all planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Men hur kan jämställdhetsintegrering användas inom socialtjänsten?

Seminariet är det andra i en serie av temaseminarier inom ramen för SKR:s Pilotprojekt för jämställd socialtjänst. Pilotprojektet drivs tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), i Region Värmland och Region Västerbotten. Målet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner. Projektet finansieras med stöd av regeringen.

Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Målgrupp

  • Chefer, politiker och utvecklingsfunktioner inom socialtjänsten och de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS)
  • Andra som arbetar med jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i kommun, region, myndighet eller ideell sektor

Program

Moderatorer:
Maria Högkvist delprojektledare, pilotprojekt för jämställd socialtjänst, SKR
Åsa Thörne Adrianzon, delprojektledare modellkommuner och modellregioner, SKR

13.00–13.15 Välkommen

Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst, SKR
Ove Ledin, handläggare, SKR

13.15–13.45 Vad är jämställdhetsintegrering?

Birgitta Andersson, sakkunnig jämställdhet, SKR

13.45–14.00 Gruppsamtal: nuläge

Gemensam diskussion: Vad är nuläget kring jämställdhetsintegerering i socialtjänsten?

14.00–14.15 Paus

14.15–14.50 Vad säger forskningen?

Vad bidrar jämställdhetsintegrering med och vad behövs för att få förändring i praktiken? Karin Sjöberg Forssberg, senior konsult och teknologie doktor i teknik och hälsa, berättar om forskning och utvärdering av arbete med jämställdhetsintegrering.

14.50–15.00 Paus

15.00–15.10 Exempel från Eskilstuna

Malin Nilsson, projektledare, berättar om Eskilstuna kommuns projekt för att förbättra träffsäkerheten inom missbruks- och beroendevården ur ett jämställdhetsperspektiv.

15.10–15.25 Socialstyrelsens jämställdhetsarbete

Sara Dahlin, utredare Socialstyrelsen, berättar om hur myndigheten arbetar med jämställdhetsintegrering och hur det kan främja en mer jämställd socialtjänst.

15.25–15.45 Gruppsamtal: utveckling

Gemensam diskussion: Hur kan jämställdhetsintegrering i socialtjänsten utvecklas?

15.45–16.00 Summering och avslut

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maria Högkvist, delprojektledare pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset