27 april 2021 kl. 13.00-16.30

Tema Föräldraledighet

Kursen om föräldraledighet fokuserar främst på viktiga och svårare frågeställningar utifrån lag och avtal – före, under och efter ledigheten. Deltagarna bör ha viss förkunskap om föräldraledighetslagens regler samt AB § 29. Regler i socialförsäkringen berörs inte i kursen.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur föräldraledighet bör hanteras i praktiken hos arbetsgivaren. Vi kommer i kursen utgå från grunden att en ledighetsansökan inkommer till arbetsgivaren. Inriktning för kursen är att lyfta knepigare frågeställningar inom området gällande förläggning, semester, sjukdom, vissa ersättningar samt återgång i arbete. Beräkning av ledighetsrätt eller ersättning ingår däremot inte. För att tillgodogöra sig seminariet på bästa sätt rekommenderar vi att deltagarna har förkunskaper om föräldraledighetslagen och AB § 29, eller studerar detta på egen hand innan seminariet.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Målgrupp

SKRs medlemmar och medlemmar hos Sobona. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR/är personalhandläggare eller i funktion som stöttar chefer i föräldraledighetsfrågor.

Medverkande

Föreläsare och kursansvariga är Donovan Häll och Carina Rajala, förhandlare på förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare

Carina Rajala, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset