3 december 2021 kl. 09.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Temadag om samsjuklighet

Läget i landet, samsjuklighetsutredningens förslag och exempel från verksamheter.

Anmäl dig

Innehåll

Personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar behöver ofta vård och stöd av flera verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta ställer krav på samverkan mellan verksamheter, vilket är en utmaning.

Under dagen presenterar Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare Sveriges Kommuner och Regioner, läget i landet inom vården och omsorgen för personer med skadligt bruk och beroende. Vi får också höra en lägesbild utifrån brukarnas perspektiv.

Samsjuklighetutredningen har sedan förra sommaren arbetat med utredningen och lämnar slutbetänkande den 30 november - särskild utredare Anders Printz, medverkar och presenterar utredningens förslag, bedömningar och slutsatser.

Dagen avslutas med exempel från verksamheter som arbetat för en utvecklad samverkan och gemensamma verksamheter runt samsjuklighetsutredningens målgrupper.

Målgrupp

Förtroendevalda, verksamhetsledare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Program

09.00-09.05 Välkomna och introduktion till dagen

Zophia Mellgren, samordnare SKR och Anna Thomsson, handläggare på SKR

09.05-09.30 Läget inom missbruks- och beroendevården i Sverige

Zophia Mellgren och Mikael Malm, SKR

09.30-10.00 Läget utifrån ett brukarperspektiv – med utgångspunkt från samsjuklighetsutredningens målbilder

Ylva Larsson, Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av samsjuklighet.

10.00-10.10 Paus

10.10-11.00 Presentation av utredningens förslag

Anders Printz, regeringens särskilda utredare

11.00-11:05 Paus

11.05-11.40 Panelsamtal om utredningens förslag

Arion Chryssafis (M) Solna Stad, ordförande beredningen för Socialpolitik och individomsorg SKR

Christer Jonsson (C) Region Kalmar, ledamot Sjukvårdsdelegationen SKR

Janette Olsson (S) Västra Götalandsregionen, ledamot beredningen primärvård och äldreomsorg SKR

Ylva Larsson, Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av samsjuklighet

11.40-12.10 Lunch

12.10-13.55 Från ord till praktisk verklighet (inklusive 10 min paus)

Exempel från verksamheter med koppling till utredningens förslag.

12.10-12.25 Lågtröskelverksamheter och mobilt arbetssätt, Mobilt sprututbyte

Martin Kåberg Beroendecentrum Stockholm

12.25-12.40 Case Management och flexiblare vårdplatser

Martin Kåberg, Beroendecentrum Stockholm, Ingrid Kristoffersson och Klara Forsby, Case managers Stockholms stad

12.40-12.55 Förstärkt team med intensivt stöd för personer med samsjuklighet, komplexa vårdbehov

Maria Vikström, Socionom Luleå Kommun

12.55-13.05 Paus

13.05-13.20 ACT-Göteborg

Hanna Kataoka, Överläkare, Specialist i psykiatri, beroendemedicin och rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Martina Mattsson, Case manager/Socionom, Göteborgs stad.

13.20-13.35 Integrerade mottagningar och arbetssätt – primärvård, specialiserad vård och socialtjänst i samverkan

Fredrik Skärlund Vårdcentralchef Åmål

13.35-13.55 Riddarnäset - ett integrerat HVB-hem för unga, från idé till uppstart.

Pär Johansson Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund

13.55-14.00 Sammanfattning och avslut

Zophia Mellgren och Anna Thomsson, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset