21 september 2022 kl. 09.00-14.30

Temadag om LVU-vården på SiS särskilda ungdomshem

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS) ett webbsänt seminarium om LVU-vården vid SiS särskilda ungdomshem.

Anmäl dig

Innehåll

SiS uppdrag och exempel på verksamheter kommer att presenteras. Under dagen tar vi samarbete och samverkan mellan SiS, kommun och region under hela placeringsprocessen, med fokus på den placerades behov.

Målgrupp

Socialchefer, IFO-chefer och andra berörda medarbetare i kommuner, verksamhetschefer och andra berörda medarbetare i regioner, förtroendevalda inom kommun eller region.

Program

  • Presentation av LVU-vården
  • Presentation av LSU - Sluten ungdomsvård
  • Behandling under LVU-tiden
  • Särskilda vårdbehov utifrån funktionsvariationer
  • Skolgång på SiS
  • Hälso- och sjukvård under LVU-tiden

Informationsansvarig

  • Cecilia Moore
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR