27 april 2021 kl. 09.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Temadag om LVM-vården

SKR och SiS arrangerar en webbsänd temadag om LVM-vården. Syftet är att öka kunskapen om SiS LVM-uppdrag, målgrupp och vårdens innehåll.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS) ett webbsänt seminarium kring LVM-vården (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Statistik och exempel från flera verksamheter kommer att presenteras. Dialog och gruppdiskussion med fokus på samarbete och samverkan – hur kan SiS, kommun och region på bästa sätt samarbeta för att individen ska få en sammanhållen vård, omsorg och tillsammans ge bästa stöd till rehabilitering och återhämtning?

Målgrupp

Socialchefer, IFO-chefer eller motsvarande, verksamhetschefer inom psykiatri, beroendevård, förtroendevalda inom kommun eller region.

Program

Tidsatt program och länk till sändningen kommer att skickas ut till anmälda deltagare senare.

Välkomna – introduktion

Zophia Mellgren och Mikael Malm Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Birgitta Dahlberg Diana Klugman, Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Presentation av LVM-vården

Verksamhetsutvecklare SiS vård och behandling beskriver LVM-uppdraget, målgrupp och LVM-vårdens innehåll på ett övergripande plan. Statistik och förändring över tid. Tid för diskussion och frågor.

Behandling under LVM

SiS LVM-hem Hessleby om behandling under LVM-tiden och hur behoven förändras under placeringen.

Hälso- och sjukvård under LVM

Verksamhetsutvecklare SiS hälso- och sjukvård om de hälso- och sjukvårdsinsatser som görs under placeringen och eventuell samverkan med vårdgivarna.

Särskilt vårdbehov

Institutionschef SiS LVM-hem Lunden berättar om Fyrklövern - ett projektet kring att inrätta platser för kvinnor med störst vårdbehov

Särskilt omvårdnadsbehov

Institutionschef SiS LVM-hem Östfora beskriver målgrupp och vårdinnehåll för de som har omfattande omvårdnadsbehov.

Dialog om samarbete och samverkan

Gruppdiskussioner och tid för frågor och reflektioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Zophia Mellgren, konsult

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset