17 maj 2022 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Teknikomställning i fasta och mobila nät och dess påverkan på kommunala och regionala verksamheter, näringsliv och invånare.

I seminariet adresserar vi utfasningen av 2G- och 3G-näten samt avvecklingen av kopparnätet och dess påverkan på kommunal verksamhet, näringsliv och invånare.

Anmäl dig

Innehåll

Många kommunala verksamheter är anslutna till 2G, 3G eller kopparnät, vilka nu succesivt fasas ut för att ge plats åt nya modernare lösningar. Det innebär att funktioner kopplat till dessa tekniker kommer sluta fungera om de inte byts ut eller uppgraderas till ny teknik. Det kan exempelvis handla om trygghetslarm, övervakningsutrustning, larm- och mätvärdesinsamling i kommunala VA-nät, vattenmätare eller funktioner inom fastighetsförvaltning som till exempel larm, portar, bommar och hisslarm. Det innebär även konsekvenser för näringsidkare och medborgare.

På seminariet kommer vi berätta mer om vad utfasningen innebär och dess konsekvenser för olika verksamheter. Vi kommer även resonera kring vad kommuner och regioner kan göra för att möta de risker som teknikskiftet innebär och hur man kan agera för att stötta medborgare och lokalt näringsliv.

Skicka gärna in frågor i förväg så att innehåll och fokus kan anpassas efter era behov. Skicka dina frågor till emma.strom@skr.se

Du som åhörare kommer även ha möjlighet att ställa frågor direkt via chatten.

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig för anmälda deltagare fram till och med fredag 17 juni 2022. Inspelningen kommer att skickas ut via e-post tillsammans med dokumentation från dagen.

Program

SKR hälsar välkomna

Emma Ström, SKR

Utfasningen av 2G och 3G näten

Nedstängningen av 3G näten har redan påbörjats av alla operatörer och om ca 3 år stängs även 2G/GSM näten ned. Varför stängs näten och vad innebär egentligen utfasningen av 2G och 3G näten? Vad är det som kan påverkas i verksamheten och hur påverkas invånarna? Vad behöver kommuner och regioner göra för att förbereda sig och vad ersätter man den gamla tekniken med?

Tommy Ljunggren, Tech Sverige

Avvecklingen av kopparnätet

Stängningen av kopparnätet har pågått i huvudsak på landsbygden i över 10 år. Nu går arbetet in i en ny fas när stängningen flyttar in i städerna för att vara helt klart 2026. Vad innebär detta i praktiken och vilka verksamheter och funktioner påverkas?

Robert Liljeström, Telia

Kommunalt exempel – avvecklingen av kopparnätet i Sunne kommun

Sunne kommun är en av de kommuner som avvecklat kopparnätet helt. Hur gick avvecklingen till och vad har det fått för konsekvenser för kommunen?

Kristina Lundberg, Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun

Frågor och svar

Ställ din fråga direkt till våra experter i studion.Medverkar i detta frågor och svarspass gör Tech Sverige, PTS, Telia och SKR. Samtalet leds av SKR.

Målgrupp

Seminariet riktas till dig som arbetar i kommun eller region inom områdena näringsliv, socialtjänst, vatten och avlopp, fastighetsfrågor, IT och bredband.

Medverkande

  • Tommy Ljunggren, Tech Sverige
  • Pernilla Rydmark, PTS
  • Robert Liljeström, Telia
  • Kristina Lundberg, Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun
  • Emma Ström, SKR

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR