OBS! Evenemanget är avslutat!10 februari 2023 kl. 09.00-12.00

Take Away – återanvändbara matlådor och muggar

Under seminariet går vi igenom de nya reglerna i förordningen om engångsprodukter som börjar gälla 1 januari 2024. Seminariet vänder sig till er som arbetar med kommunal tillsyn. 

Anmäl dig

Innehåll

Som en del av EU:s engångsplastdirektiv ska serveringar som tillhandahåller mat i engångsmatlåda och dryck i engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och/eller drycken i återanvändningsbar matlåda och/eller mugg. De nya kraven börjar gälla 1 januari 2024.

Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt. SKR och Naturvårdsverket går igenom vilka regler och undantag som gäller.

Målgrupp

Miljö och hälsokyddsinspektörer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.