23 september 2022 kl. 12.00-13.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Styrning och organisering av ändamålsenlig digitalisering

Forskning visar att digitalisering för med sig utmaningar för existerande styrning i offentlig sektor. Sessionen lyfter centrala utmaningar identifierade genom två tidigare studier i Kungsbacka och Sundsvall, samt presenterar konkreta lösningar.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vilka återkommande utmaningar finner vi i existerande styrning och organisering?
  • Vilka mönster ser vi i orsaker kopplade till brister?
  • Hur bör man styra och organisera digitalisering?

Vad hände sen? Reflektioner från Kungsbacka och Sundsvall kommun.

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur de berörda kommunerna jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Rapport: Kommunens styrningsmässiga utmaningar, Digital förvaltning

Rapport: Hur skall vi styra och organisera IT?, Digital förvaltning

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd kommun och SKR

Fler seminarium i serien

7 oktober Utveckling av Sveriges kommuner och regioners digitaliseringsstrategier

21 oktober Integrering av digitalisering i ordinarie styrning

4 november Globala hållbarhetsmål i digitalisering

18 november Hantering av regionernas styrningsarv

2 december Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program .

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR