15 juni 2021 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Styrning och ledning av krisberedskapen i kommunala koncerner

Välkommen till ett seminarium om styrning och ledning av kommunkoncernens krisberedskap. Vi ger exempel på styrning vid olika driftsformer, ledning och samordning vid större händelser samt nivåer för beslutsfattande.

Anmäl dig

Innehåll

Inom kommunala koncerner finns olika organisations- och driftsformer som till exempel kommundelsnämnder, förvaltningar, bolag och kommunalförbund. Kommunens arbete med krisberedskap behöver inkludera hela den kommunala koncernen. Vid hantering av kriser uppstår ofta frågor om mandat, roller och ansvar för olika delar av den kommunala koncernen.

Vid detta seminarium kommer representanter från storstadskommunerna att tillsammans med förbundsjurist från SKR, dela med sig av erfarenheter och diskutera vad regelverket säger kring styrning och ledning av kommunkoncernen när det gäller krisberedskap.

Målgrupp

Beslutsfattare inom kommunen från t ex kommunledning, kommunstyrelse, krisledningsnämnd, bolagsstyrelse och direktion. Även kommunjurister, säkerhetschefer, säkerhetssamordnare inbjuds delta.

Program

13.00 Inledning

Pia Holmstrand, SKR.

Styrning av kommunkoncernens krisberedskapsarbete

Hur styrs krisberedskapsarbetet inom olika delar kommunkoncernen? Samtal om erfarenheter och utmaningar med olika styrning vid olika driftsformer.

Ledning inom kommunkoncernen vid krisberedskapshändelser

Resonemang och erfarenhetsutbyte om beslutsfattande och samordning vid olika driftsformer inom kommunen.

Hur påverkar beslut som krisledningsnämnden fattat kommunala bolag och förbund?

Beslutsnivåer för kommunkoncernens krisberedskap

Samtal om beslutsfattande på central nivå för hela kommunkoncernen respektive inom berörd förvaltning/enhet eller bolag.

14.25 Avslutning

Medverkande

  • Per-Erik Ebbeståhl, Ledningsstrateg, Malmö stad
  • Filip Lundgren, avdelningschef och säkerhetschef, Göteborgs stad
  • Staffan Forsell, projektledning, Stockholms stad
  • Helena Linde, förbundsjurist, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Pia Holmstrand, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset