7 februari 2024 till 8 februari 2024 kl. 00.00-00.00

Styra för effektiv välfärd – utbildning i styrning, kvalitet och utvecklingsfrågor

Utbildningsprogrammet ger dig ökade kunskaper i övergripande strategisk styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Programmet pågår under 2024 på plats i Stockholm och det första tillfället äger rum 7 - 8 februari.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen fokuserar på att säkerställa en styrning som skapar förutsättningar för att leverera god service och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Den tar även upp vikten av att arbeta med såväl struktur, kultur och systematik för att nå önskade resultat och effekter. Den innehåller också vad som krävs i rollen som strategisk utvecklingsledare för att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar kommun- eller regionövergripande med styrning, kvalitet- och utvecklingsfrågor, som till exempel:

  • kvalitetschefer och -strateger
  • utvecklingsledare
  • verksamhetcontrollers eller motsvarande

Upplägg och aktuella datum

Utbildningen pågår under tiden 7 februari – 5 december 2024 i Stockholm och genomförs vid följande tillfällen och datum:

Block 1: Ledning och styrning - en introduktion

7 – 8 februari februari 2024

Block 2: Styrprocesser och fokus på resultat och effekter

15 – 16 maj

Block 3: Strategiskt utvecklingsarbete

18 – 19 september

Block 4: Att leda i förändring

4 - 5 december

Vid utbildningstillfällena varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner.

Vid varje tillfälle gör vi reflektioner kring hur det som har tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns och regions styrning.

Mellan varje block kommer deltagarna att få hemuppgifter. Programmet omfattar arbetstid på hemmaplan motsvarande cirka två till fyra arbetsdagar.

Medverkande

  • Föreläsare är företrädare från SKR
  • Externa personer som representerar praktik och forskning

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.