14 november 2023 till 15 november 2023 kl. 00.00-00.00

Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete

För att inspirera och involvera många olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa arrangerar SKR en kurs om strategiska kompetenser. Den vänder sig i huvudsak till dig som arbetar förvaltningsövergripande med fokus på jämlikhet i hälsa, social hållbarhet och hållbar utveckling inom kommun eller region.

Anmäl dig

Kursen genomförs under tre dagar. Det sista tillfället sker digitalt den 7 december.

Innehåll

Kursen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Skandinavien. Den grundar sig också i teorier som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa och social hållbarhet. Fokus är stärka strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet för att minska skillnader i hälsa och dess bakomliggande orsaker. Ett tidigare arbetsnamn för kursen var ”Soft skills”.

Kursen ger stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och kursledarna. Kursmaterialet tar fasta på hur du kan fungera som brobyggare eller förändringsagenter mellan olika verksamheter. Det handlar bland annat om att utgå från förutsättningarna i olika aktörers specifika verksamheter, samarbeta och använda medskapande metoder i arbetet för jämlik hälsa.

Datum och tider

 • 14 november klockan 10.00 - 17.00
 • 15 november klockan 08.30 - 16.00
 • 7 december klockan 09.00 - 17.00 (digitalt via Zoom)

Målgrupp

Du som arbetar på en strategisk nivå inom en kommun eller region. Du kan till exempel vara folkhälso- eller social hållbarhetsstrateg, jämställdhetsstrateg, barnrättsstrateg eller utvecklare, samordnare, chef inom dessa områden. Din roll inkluderar att inspirera och engagera olika aktörer i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet.

 • Du träffar ofta ledningsgrupper, politiska beredningar och nämnder inom många olika förvaltningar, verksamhetsområden och organisationer.
 • Du vill få nya redskap och utökad kompetens i just det tvärsektoriella arbetet.
 • Du vill gärna dela med dig av egen kompetens och erfarenhet, ta del av andras och få nya kunskaper och inspiration samt verktyg som du har nytta av i ditt arbete på hemmaplan.

Anmälan

Vi använder oss av intresseanmälan för att få en bra sammansättning. I anmälan får du frågor om din funktion i organisationen och dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter, samt dina förväntningar på kursen.

Bekräftelse om plats på kursen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag.

Programupplägg

Förberedelse

Du funderar ut ett område eller utmaningar inom din kommun (case) som du kan använda dig av under dagarna.

14-15 november (Hornsgatan 20)

Genomgång av kursens fem moduler :

 1. Vad är jämlik hälsa – och vad orsakar skillnaderna i hälsa
 2. Sätta frågan på dagordningen
 3. Rollen som förändringsagent
 4. Intressentanalys
 5. Samarbete och partnerskap

Varje modul innehåller teori. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra.

7 december (digitalt)

 • Styra och leda för bättre folkhälsa och minskade skillnader i hälsa
 • Hur får vi det att hända - leda i komplexitet, samt teorier om att driva utvecklingsarbete – utifrån deltagarnas erfarenheter och behov.

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.