1 juni 2022 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Spridningskonferens projekt Moves

SKR presenterar resultat och lärdomar från mobilitetsprojektet Moves - Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth.

Anmäl dig

Innehåll

Till sommaren avslutas projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth som Sveriges Kommuner och Regioner drivit tillsammans med bland annat MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i drygt två år. Arbetet har finansieras av Svenska ESF-rådet.

Syftet med konferenser är att

  • Presentera resultat och lärdomar från mobilitetsprojektet Moves.
  • Dela erfarenheter från projektmedarbetare och deltagare.
  • Ge inspiration för vidare arbete med projektmodellen.

Projektet går ut på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra praktik på annan ort i Sverige eller i ett annat EU-land. Syftet är att dessa unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har gjort det under längre tid, exempelvis på grund av ohälsa, ska få hjälp att bryta med en negativ social kontext och få nya utmaningar.

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar - Moves

Om sändningen

Sändningslänk mejlas till alla anmälda dagen innan sändning. Det går även bra att se sändningen på den utskickade länken i efterhand till och med den 15 juni om du är anmäld.

Målgrupp

Alla som är intresserade av mobilitet som insats för unga som varken arbetar eller studerar.

Program

10.00-10:05 Om projektet

10.05-10:25 Erfarenheter från delprojekten

10.25-10:50 Erfarenheter från deltagare

Vanessa Sevedag, MUCF

10.50-11:00 Paus

11.00-11:20 Utvärdering

Christina Ehneström, Veta Advisor

11.20-11:30 Moves metodstöd

11.30-12:00 Arbetet framåt

(ESF, MUCF)

12.00 Avslutning

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR