30 november 2021 kl. 09.30-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

SKR erbjuder en kurs om det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Kursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig

Målgrupp

  • Arbetsmiljöstrateger
  • HR-strateger
  • Personal-och föhandlingschefer

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper om Arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöförordningens regler kring skyddsombud med koppling till aktuella rättsfrågor och Arbtsdomstolens praxis. Områden som berörs är bland annat skyddsombudens rättigheter och befogenheter i samverkansarbetet.

Medverkande

  • Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Anders Westlund, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 09.10.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist
Anders Westlund, utredare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR