4 maj 2021 kl. 09.30-11.30

Skyddsombudsrätt

Kursen är en genomgång av de grundläggande regelverket som rör skyddsombud och skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig

Målgrupp

Arbetsmiljöstrateger, HR-strateger, personal- och föhandlingschefer.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper om Arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöförordningens regler kring skyddsombud med koppling till aktuella rättsfrågor och Arbtsdomstolens praxis. Områden som berörs är bland annat skyddsombudens rättigheter och befogenheter i samverkansarbetet.

Föreläsare

Föreläsare och kursansvariga är Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist och Anders Westlund, utredare från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset