14 september 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

SKR:s miljöstrategkonferens – klimatsmart konsumtion och hållbar upphandling

Välkomna till en halvdag på Zoom för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner. Temat är klimatsmart konsumtion och hållbar upphandling.

Anmäl dig

Målgrupp

Miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner.

Program

Konferensen kan även ses av betalande deltagare i efterhand under 2 veckor.

09.00 Klimatsmart konsumtion

  • Miljömålsberedningens uppdrag om klimat & konsumtion och workshoppar om klimathänsyn i offentlig upphandling, Hanna Nilo, Miljömålsberedningen.
  • Drivkrafter för hållbar konsumtion på lokal nivå, rapport till Naturvårdsverket, Katarina Axelsson, SEI.
  • Rapport till SKR om upphandling, konsumtion och cirkulär ekonomi för minskad klimatpåverkan, Gunnar Fredriksson, konsult.
  • Gruppsamtal konsumtion

10.15 Paus

10.30 Hållbar upphandling

  • Upphandlingsmyndigheten – stöd till kommuner och regioner samt uppdrag innovationsarena, Joakim Thornéus och Johanna Enberg, Upphandlingsmyndigheten.
  • Aktuella initiativ från Adda och kommunnätverket miljö och hälsa i upphandling, Marilouise Berg, Adda.
  • Upphandling för fossilfrihet samt Klimatledarprogram inom Fossilfritt Sverige, Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad.
  • Gruppsamtal Upphandling.

12.00 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Andreas Hagnell, sakkunnig

Kerstin Blom Bokliden, sakkunnig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset