14 juni 2022 till 15 juni 2022 kl. 14.00-15.00

SKR:s kulturkonferens 2022

SKR:s kulturpolitiska konferens 2022 genomförs i Helsingborg tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne. Konferensen tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt? I Helsingborg pågår under dagarna även H22 City Expo, som är en del av kommunens fleråriga satsning på innovation för en smartare och mer hållbar stad.

Anmäl dig

Målgrupp

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner från kommuner, regioner och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Anmälan

Anmäl dig via knappen "Anmäl dig".

Pris

Medlem i SKR

  • Innan 11 maj: 4 200 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 4 900 kronor exklusive moms.

Ej medlem i SKR

  • Innan 11 maj: 4 700 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 5 400 kronor exklusive moms.

Ideella organisationer

Möjlighet till subventionerat deltagande finns för ideella organisationer och yrkesverksamma konstutövare.

  • Innan 11 maj: 3 200 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 3 900 kronor exklusive moms.

Kontakta Erik Peurell för att anmäla intresse för subventionerat pris.

erik.peurell@skr.se

Program, måndag 13 juni

19.00 Välkomstmingel för tidigt anlända.

Lokal: The Tivoli

Program, tisdag 14 juni

08.00–10.00 Registrering

Registrering på Dunkers Kulturhus.

10.00–10.30 Välkomna!

Representanter för Helsingborgs stad, Region Skåne och SKR inleder dagen.

10.30–11.15 Understanding Everyday Participation – Culture, Place and Inequality

Andrew Miles, professor i sociologi vid University of Manchester, UK, talar om ett mångårigt projekt i Storbritannien om betydelsen av invånarnas närhet till kulturinstitutioner för deltagandet i kulturaktiviteter.

Programpunkten hålls på engelska.

11.15–12.00 Kulturens geografi i Norden och Sverige

Malin Weijmer, Myndigheten för kulturanalys samt Kristoffer Soldal och Jessica Nordström Sikkar, Postkodstiftelsen. Myndigheten för kulturanalys presenterar resultaten av en nyligen publicerad rapport om kulturens geografi i Norden. Postkodstiftelsen presenterar projekt som minskar avståndet till kulturupplevelser och skapar bättre förutsättningar för kulturaktörer att verka i Sverige. Kommentar av Andrew Miles.

Programpunkten hålls på engelska.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Plenumseminarium

Detaljerad programbeskrivning kommer.

13.45–14.15 Paus

14.15–15.00 Parallella seminarier

A: Att bygga biblioteksverksamhet kring fri åsiktsbildning.

B: Agenda 2030 i praktiken.

C: Kulturens roll för regional utveckling.

D: Grön kultur.

E: Kulturen som motor för stadens utveckling.

15:30–16:15 Parallella seminarier

Detaljerade programbeskrivningar kommer.

A: Utan politiker stannar kulturpolitiken.

B: Information kommer.

C: Museisektorns betydelse för en hållbar framtid.

D: Helsingborgs lekplatsstrategi.

18.30 Mingel

Mingel och efterföljande konferensmiddag på Parapeten.

Program, onsdag 15 juni

09.00–09.15 Välkomna dag 2!

09.15–10.00 Mapping Roles for Social Change

Deepa Iyer, jurist, författare och rättighetsaktivist från Washington DC, USA talar om sitt redskap för att identifiera olika roller och positioner i det sociala förändringsarbete som krävs till följd av olika samhällskriser och för en mer socialt hållbar framtid.

Programpunkten hålls på engelska.

10.00–10.30 Fika

10.30–11.15 Parallella seminarier

A: Your Turn: Mapping Social Change Roles Workshop (Deepa Iyer).

B: Fristäder för yttrandefrihet och långsiktig utveckling av det lokala kulturlivet.

C: Varför ska vi komma överens? Om överenskommelser mellan civila samhället och kommuner och regioner.

D: Ljudmiljöer. Om arbetet med kulturljudzoner i Malmö och akustiska parkprojekt i Helsingborg.

E: Folkbildningens betydelse för Sveriges landsbygder.

11.30–12.15 Panel med lokala och regionala förtroendevalda 

12.15–13.15 Lunch

13.15–14.00 Den sociala verksamheten vid Nydalatorget i Malmö

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö, tar avstamp i de kriser som ägt rum den senaste tiden - pandemin, kriget i Ukraina, påskupploppen. Men också den lågintensiva krisen i Sverige - ökande ojämlikhet, fattigdom, polarisering. Hur kan vi förstå kriser? Hur kan vi arbeta för att motverka dem? Hur kan vi - i praktiken - skapa ett hållbart samhälle? Organisationen Helamalmö arbetar med att skapa bättre levnadsförhållanden för människor i så kallade utsatta områden. Nicolas Lunabba redogör för exempel på hur organisationen ökade den upplevda tryggheten i ett utsatt område rekordartat på bara ett år.

Övrig information

Arrangörer

Kulturkonferens 2022 arrangeras av SKR, Helsingborg stad och Region Skåne.

Logi

Deltagare på Kulturkonferens 2022 har möjlighet att övernatta i Helsingborg till ett rabatterat pris.

Hotell i Helsingborg under Kulturkonferensen

Stadsmässan H22

Årets kulturkonferens genomförs mitt under den internationella stadsmässan H22 med en mängd spännande evenemang runt om i stan.

H22 City expo

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Louise Andersson, expert kulturpolitik

Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola

Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR