14 juni 2022 till 15 juni 2022 kl. 14.00-15.00

SKR:s kulturkonferens 2022

SKR:s kulturpolitiska konferens 2022 genomförs i Helsingborg tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne. Konferensen tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt? I Helsingborg pågår under dagarna även H22 City Expo, som är en del av kommunens fleråriga satsning på innovation för en smartare och mer hållbar stad.

Innehåll

Program kommer publiceras under våren 2022.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner från kommuner, regioner och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Louise Andersson, expert kulturpolitik

Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola

Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset