26 april 2021 till 27 april 2021 kl. 14.00-15.00

Skolriksdagen 2021 – Mötesplatsen för dig som styr och leder skolan

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan.

Anmäl dig

Innehåll

Konsekvenserna av pandemin kommer att ha en självklar plats i programmet, liksom områden som styrning och ledning, likvärdighet och kvalitet. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Skolriksdag 2021

Precis som tidigare år är programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds seminarier. Skolriksdagen kommer att hållas öppen i två veckor efter konferensen. På så sätt kommer du som deltagare att ha möjlighet att ta del av alla seminarier.

Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består av både gemensamt program med föreläsningar och parallella seminarier.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning, rektorer och förskolechefer.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Bjelvenius, utredare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset