8 maj 2023 till 9 maj 2023 kl. 00.00-00.00

Skolriksdag 2023

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan.

Anmälan och detaljerat program, Skolriksdag.se

Innehåll

Vi ser fram emot att samlas till Skolriksdag igen! Årets konferens är ett bra tillfälle för förvaltningsledning, rektorer och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden. Att tillsammans inspireras, knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Hela programmet är nu klart och du kan ta del av seminarier inom en rad områden, som bland annat styrning, kompetensförsörjning, organisation och ledarskap. Här är exempel på några rubriker från programmet.

 • Att styra och leda bättre tillsammans
 • Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
 • Skolan som skyddsfaktor – att motverka kriminalitet bland barn och unga
 • Skolans finansiering – möjligheter och utmaningar
 • Elevhälsa – hur får vi det att fungera på alla skolor?
 • Att stödja rektor i sitt uppdrag
 • Civil beredskap – vad innebär det för förskolan och skolan?
 • Måluppfyllelse i förskolan

Om konferensen

Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består både av gemensamt program med föreläsningar och parallella seminarier. Under konferensens andra dag är programmet delat: För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning och rektorer med ansvar för förskola, skola och vuxenutbildning.

Informationsansvarig

 • Helena Bjelvenius
  Utredare
 • Christin Appel
  Utredare
 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.