28 april 2021 kl. 13.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Skolan – en arena för att stödja existentiell hälsa

Webbinariet syftar till att sprida kunskap och inspirera till hur man kan arbeta med existentiell hälsa i skolan. Målgruppen är beslutsfattare, rektorer, pedagoger, elevhälsoteam och andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Anmäl dig

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Under webbseminariet ges exempel från högstadiet och gymnasiet och avslutas med gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte i smågrupper.

Max antal deltagare: 400

Ur Programmet

Kraftsamling för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.

Delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid”

Åsa Maj Jonzon, verksamhetsledare Unga Lukas och Eva Wikman, PsykoterapiStiftelsen.

Vad säger forskningen om existentiell hälsa i skolan?

Lisa Lundqvist, fil.kand. i religionsvetenskap, gymnasielärare i religionskunskap.

Existentiella samtal i gymnasieskolan – en intervention på Kopparlundsgymnasiet för att främja psykisk hälsa

Malou Olersbacken, rektor, specialpedagog och Eva Fredman, skolkurator.

Snacka om livet - ett utvecklingsarbete med fokus på att skapa förutsättningar för samtal om existentiella frågor

Pia-Lotta Bylund & Hanna Burnesson från PART – Preventivt arbete tillsammans.

Smågrupper för reflektion och erfarenhetsutbyte

Välkommen att delta och inspireras!

Kursledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset