13 april 2021 kl. 10.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Skapa bättre samtalsklimat och verka för att ingen ska tystna, webbinarium

Denna gång möter ni Hanna Andersson från medieinstitutet Fojo, Anna Ragén Kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga, Catarina Lindström Chefredaktör för Karlskoga tidning samt Ulf Myrestam Sveriges Radio.

Anmäl dig

Innehåll

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med tre kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning.

Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske lokalt för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda

Medverkande

  • Hanna Andersson från medieinstitutet Fojo
  • Anna Ragén Kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga
  • Catarina Lindström Chefredaktör för Karlskoga tidning
  • Ulf Myrestam Sveriges Radio
  • Anna Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Boka upp i din almanackan redan nu!

Den 2 juni 2021 finns det ytterligare ett datum för webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda. Vi återkommer i kalendern med tema och program under våren.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Lena Pogulis, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset