20 september 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Seminarium om visselblåsning

Seminariet ger information om grunderna i visselblåsardirektivet och erfarenheter från kommun och region som redan har visselblåsarsystem på plats.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till ett seminarium om visselblåsning.

Under seminariet ges information om utredningen SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare och de lagförslag som presenteras där. Särskilt kommer arbetsgivarens skyldigheter att belysas.

Erfarenheter från två kommuner och en region som redan har ett visselblåsarsystem på plats kommer att presenteras såväl som möjligheter till erfarenheter och samtal mellan deltagarna.

Målgrupp

Jurister, kanslichefer, HR-chefer m.fl. med ansvar som arbetsgivare.

Program

13.00-13.10 Inledning, kort information om SKR:s arbete inom korruptionsbekämpning

Ann Sofi Agnevik.

13.10-13.20 Genomgång av grunderna av visselblåsardirektivet utifrån SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Ann Sofi Agnevik.

13.20-13.45 Speciellt om de arbetsrättsliga reglerna i visselblåsardirektivet

Anna Svanestrand.

13.55-15.10 Medlemmarnas erfarenheter av visselblåsarsystem

  • Göteborgs stad, Anna Ljungkvist
  • Skellefteå kommun, Birgitta Holmström
  • Region Halland, Mats Bunse.

15.15-15.45 Erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna

15.45-16.00 Avslutning.


Medverkande

  • Arbetsrättsjurist Anna Svanestrand, avdelningen för arbetsgivarepolitik samt förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, avdelningen för juridik, vid SKR.
  • Externa medverkanden är interncontroller Anna Ljungkvist, Göteborgs stad, förhandlingschef Birgitta Holmström, Skellefteå kommun och HR-strateg Mats Bunse, Region Halland.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset