6 maj 2021 kl. 13.00-16.00

Seminarium om visselblåsning

Seminariet ger information om grunderna i visselblåsardirektivet och erfarenheter från kommun och region som redan har visselblåsarsystem på plats.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett seminarium om visselblåsning.

Under seminariet ges information om utredningen SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare och de lagförslag som presenteras där. Särskilt kommer arbetsgivarens skyldigheter att belysas.

Erfarenheter från två kommuner och en region som redan har ett visselblåsarsystem på plats kommer att presenteras såväl som möjligheter till erfarenheter och samtal mellan deltagarna.

Programpunkter

13:00-13:10

Inledning, kort information om SKR:s arbete inom korruptionsbekämpning

Ann Sofi Agnevik och Cecilia Berglin

13:10-13:20

Genomgång av grunderna av visselblåsardirektivet utifrån SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Ann Sofi Agnevik

13:20-13:45

Speciellt om de arbetsrättsliga reglerna i visselblåsardirektivet

Anna Svanestrand

13:55-15:10

Medlemmarnas erfarenheter av visselblåsarsystem

- Göteborgs stad, In-Anna Knutsdotter, Anna Ljungkvist
- Skellefteå kommun, Birgitta Holmström
- Region Halland, Henrik Lundahl

15:15-15:45

Erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna

15:45-16:00

Avslutning

Målgrupp

  • Jurister, kanslichefer, HR-chefer m.fl. med ansvar som arbetsgivare.

Medverkande

  • Handläggare Cecilia Berglin, avdelningen för ekonomi och styrning, arbetsrättsjurist Anna Svanestrand, avdelningen för arbetsgivarepolitik samt förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, avdelningen för juridik, vid SKR.
  • Externa medverkanden är interncontroller In-Anna Knutsdotter och interncontroller Anna Ljungkvist, Göteborgs stad, förhandlingschef Birgitta Holmström, Skellefteå kommun och kanslichef Henrik Lundahl, Region Halland.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Cecilia Berglin, Handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset