18 november 2021 kl. 13.00-14.30

Seminarieserie Glo och sno: Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. En arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. Fjärde seminariet har temat Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården.

Anmäl dig

Om seminarieserien

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Andra delarna i serien

Varje tillfälle har ett specifikt tema och du kommer på de som är relevanta för dig. Mer information om varje seminarietillfälle kommer under hösten.

9 september: Att möta bemanningsbehov

29 september: Varför slutar personer i vår verksamhet - hur kan vi ta reda på mer

14 oktober: Eftervård

Målgrupp

Personer med ansvar för utveckling och förbättring inom vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Estling, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset