14 juni 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Inställt: Semesterseminarium

SKR erbjuder ett seminarium om semesterförläggning och semesterhantering för arbetsgivaren. Seminariets syfte är att ge grundläggande kunskaper för att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till HR och personalhandläggare som arbetar med semesterplanering.

Innehåll

Seminariet ger en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning för att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester.

Utifrån en 12-månadersplanering går vi igenom olika möjliga aktiviteter samt berör relevanta delar i semesterlagen och bestämmelser i AB.

Huvudsakligt fokus är förutsättningar för semesterplanering, inte på lag och avtal.

Deltagarna har möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte, vilket bland annat sker genom gruppövningar.

Beräkning av semesterdagar, ersättningar och liknande frågeställningar kommer inte tas upp under seminariet mer än övergripande.

Medverkande

  • Carola Lundberg, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Nu finns det möjlighet att anmäla fler än två deltagare från varje organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Carola Lundberg, förhandlare.

Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR