22 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Semesterseminarium

SKR erbjuder ett seminarium om semesterförläggning och semesterhantering för arbetsgivaren. Seminariets syfte är att ge grundläggande kunskaper för att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester. Semesterberäkningar ingår inte.

Anmäl dig

Målgrupp

Seminariet vänder sig till HR och personalhandläggare som arbetar med semesterplanering.

Innehåll

Seminariet ger en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning för att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester. Utifrån en 12-månadersplanering går vi igenom olika möjliga aktiviteter samt berör relevanta delar i semesterlagen och bestämmelser i AB.

Huvudsakligt fokus är förutsättningar för semesterplanering, inte på lag och avtal. Deltagarna har möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte, vilket bland annat sker genom gruppövningar. Beräkning av semesterdagar, ersättningar och liknande frågeställningar kommer inte tas upp under seminariet.

Medverkande

  • Carola Lundberg, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.40.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Carola Lundberg, förhandlare
Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset