1 oktober 2021 kl. 10.00-11.30

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården – resultat och fortsatta utmaningar

Vid seminariet berättar SKR om det intensiva arbete som pågår i alla regioner inom ramen för satsningen och presenterar också delar av resultaten från Graviditetsenkäten.

Anmäl dig

Innehåll

Det pågår ett intensiva arbete i alla regioner inom ramen för satsningen om Kvinnors hälsa och förlossningsvård. Här presenteras vilka resultat som har uppnåtts och vilka utmaningar som fortsatt finns. Under seminariet presenteras också graviditetsenkäten, en unik nationell patientenkät till alla kvinnor som är gravida och föder barn i Sverige. Resultaten visar att de flesta kvinnorna är nöjda med vård och bemötande under och efter graviditet, men pekar samtidig ut tydliga utvecklingsområden.

Bakgrund

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården har pågått sedan 2015. Uppföljningen av satsningen visar förbättringar inom flera områden, till exempel ökad nöjdhet med förlossning och färre allvarliga bristningar hos kvinnor som föder barn. Samtidigt utgör bland annat kompetensförsörjningen en stor utmaning. Andra områden som satsningen arbetar med är vården vid sexuellt våld, ungdomars sexuella hälsa samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet.

Målgrupp

Politiker och beslutsfattare samt tjänstepersoner i regioner.

Program

  • Inledning av Marie Morell, ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation
  • Presentation av satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård – varför finns den och vad gör vi?
  • Omvärldsspaning
  • Graviditetsenkäten – vad säger kvinnorna som svarat om graviditets- och förlossningsvården?

Moderator är Ann-Louise Rönestål Ek

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Estling, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset