13 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Samverkan, verksamhetsutveckling och friska arbetsplatser

Ett seminarium med fokus på praktiska erfarenheter och kunskap om samverkan för att tillsammans åstadkomma effektiva verksamheter och hälsofrämjande arbetsplatser. Lärande exempel om samverkansavtalets potential samt forskning som visar samverkans betydelse för att hantera utmaningar och snabba kast.

Anmäl dig

Målgrupp

Arbetsgivarrepresentanter inom kommuner och regioner med ansvar för samverkan. Förhandlings-, personalchefer och/ eller HR-partners.

Innehåll

Välkommen till ett digitalt seminarium om samverkan, verksamhetsutveckling och friska arbetsplatser.

Ett seminarium med fokus på praktiska erfarenheter och kunskap om samverkan för att tillsammans åstadkomma effektiva verksamheter och hälsofrämjande arbetsplatser.

Lärande exempel från kommuner och regioner hur de skapa möjligheter med samverkansavtalet som grund.

Du kommer även få ta del av konkreta verktyg från Suntarbetsliv samt pågående forskning som visar samverkans betydelse för att hantera utmaningar och snabba kast.

Program

09.00–09.10 Välkomna

  • Jeanette Hedberg, förhandlingschef, SKR.

09.10–09.25 Vad är fördelarna? Att gå från MBL till samverkan

  • Sofia Dahlerus, HR-chef, Arboga kommun.

09.25–9.40 Fokus på APT och medarbetarnas engagemang

  • Jennie Tingblad, HR-specialist arbetsrätt, Region Halland.

09.40–10.00 Dialog i grupper med sex deltagare

10.00–10.15 Vad kan vi lära av pandemin för att stå starka inför framtiden?

  • Katrin Skagert, forskare, RISE,
  • Ulrika Harlin, forskare, RISE.

10.15–10.30 Paus

10.30–10.45 Framgångsfaktorer för bra samverkansklimat

  • Eva Carlsson Nagy, HR-strateg, Ängelholms kommun.

10.45–11.00 Utveckla arbetsmiljön tillsammans

  • Annette Henriksson, HR-strateg, Oxelösunds kommun.

11.00–11.15 Därför har vi ett partsgemensamt samverkansråd

  • Eva Kristofersson, HR-specialist arbetsrätt, Linköpings kommun

11.15-11.40 Dialog i grupper med sex deltagare

11.40-11.55 Stöd för friska arbetsplatser

  • Helena Engelke, Suntarbetsliv

11.55-12.00 Tack för idag

 

Hur går det till?

Via Zoom får du ta del av inspirerande föredrag om att få samverkan att fungera på riktigt, att leva samverkan.

Föredragen varvas med gruppdialoger där du slumpmässigt hamnar i en Zoomgrupp med fem andra deltagare.

Tillsammans får ni möjlighet att reflektera över det ni just tagit del av. Möjlighet kommer också ges till att ställa frågor under seminariets gång.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christin Granberg, utredare.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR