OBS! Evenemanget är avslutat!21 april 2023 kl. 09.00-12.00

Samverkan med lokala och regionala aktörer i klimatarbetet

Välkommen till ett seminarium om kommunernas och regionernas viktiga roll som en samlande kraft i klimatarbetet.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder in till ett seminarium om kommunernas och regionernas viktiga roll som en samlande kraft för samverkan mellan kommun, region, näringsliv, civilsamhälle, akademi med flera i klimatarbetet.

Ta del av pågående arbete i kommunerna Uppsala, Borlänge och Växjö samt i Västra Götalandsregionen. Dessa aktörer har tillsammans med näringsliv och andra samhällsaktörer utvecklat former för samverkan som bidragit till gemensam färdriktning och handlingskraft i klimatarbetet. Viable Cities berättar om arbetet med lokala klimatkontrakt inom klimatneutrala städer 2030. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt.

SKR arbetar för att lyfta fram lärande exempel som visar hur kommuner och regioner arbetar med klimatomställningen. Under 2023 håller SKR en digital seminarieserie med utgångspunkt i ett antal lärande exempel.

Lärande exempel

Målgrupp

Kommunala och regionala miljö-, klimat- och hållbarhetsstrateger.

Program

Moderator: Victoria Kalén

09.00–09.05 Välkomna

09.05–09.30 Uppsala klimatprotokoll – samarbete för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling

Belén Camarero del Rio, utvecklingsledare Uppsala klimatprotokoll.

09.30–09.55 Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Jesper Blomqvist, klimatsamordnare Västra Götalandsregionen.

09.55–10.10 Paus

10.10–10.35 Växjödeklarationen – en deklaration med fokus på samverkan med näringsliv och civilsamhälle

Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg Växjö kommun.

10.35–11.00 Klimatneutrala Borlänge 2030 - en plattform för samverkan och medborgarengagemang

Salomon Abresparr, miljöstrateg Borlänge kommun

11.00–11.10 Paus

11.10–11.25 Viable Cities - arbetet med lokala klimatkontrakt inom klimatneutrala städer 2030

Åsa Minoz, Innovation Strategist Viable Citeis

11.25–11.55 Samtal i mindre grupper och uppsamling

11.55 Aktuellt på SKR

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell

12.00 Slut


Kommande evenemang

Nätverkskonferens ”Roller och verktyg i klimatomställningen”, 11-12 maj

Välkommen till en nätverkskonferens på temat ”Roller och verktyg i klimatomställningen” för strateger inom klimat, miljö och hållbarhet. Dagarna har fokus på kommunernas och regionernas roller och verktyg, lärande exempel och strategens roll. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring?

Fysiskt 11-12 maj samt vissa delar digitalt 12 maj.

Anmälan och information

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.