13 september 2022 kl. 14.00-17.00

Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?

Ett seminarium om att sprida kunskap och inspirera till samtal om livsfrågor i grundskolan.

Anmäl dig

Innehåll

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i vår tid” för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av den psykiska hälsan. Delarenan inbjuder nu till ett webbinarium som syftar till att sprida kunskap om och inspirera till samtal om livsfrågor i grundskolan. Forskningsresultat och exempel presenteras. Utrymme kommer att finnas för frågor i anslutning till föreläsningarna.

Välkommen att delta och inspireras!

Målgrupp

  • Beslutsfattare
  • rektorer
  • pedagoger
  • elevhälsoteam
  • fritidspersonal
  • andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Program

Inledning och välkomstord

Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.

Eva Wikman, sammankallande i delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.

Rätten att slippa tänka själv - olika sätt att möta barns livsfrågor

Föreläsningen tar utgångspunkt i pedagogisk forskning om barns existentiella frågor och önskan om alla barns rätt till en "vuxengaranti", att inte behöva stå själv i mötet med de livsfrågor som tränger sig på. Exempel ges på några olika inriktningar och metoder.

Liza Haglund, filosofie doktor, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Gemensamma undersökningar av ”de stora frågorna”- filosofiska samtal för dialogisk kompetens och tröst i att ”inte veta” tillsammans

Presentation av filosofiska samtal och kort övning ”svåra frågor” i breakout rooms, om deltagarantalet tillåter.

Tulsa Jansson, filosofisk praktiker, ordförande i ideella föreningen SSFP

Existentiella samtal i grundskolan bland elever med olika kulturell och religiös bakgrund

I föreläsningen presenteras forskningsresultat om hur eleverna i åk 5 med olika kulturell och religiös bakgrund upplever existentiella samtal. Lärarerfarenheter av undervisning om existentiella teman presenteras. Dessutom delges några preliminära resultat från utvärderingen av organisationen SEE-Learning Sveriges projektet om ”Social, emotionell och etisk inlärning” i grundskolan.

Åsa Schumann, doktor i religionspsykologi, legitimerad lärare

Panelsamtal med föreläsarna

Diskussion och möjlighet till frågor

Moderator: Christina Lloyd, doktor i religionspsykologi, leg. psykoterapeut

Samtal om livsfrågor i grundskolan - varför, när och hur?

Reflektioner och summering av dagens föreläsningar.

Ann Pihlgren, forskningsledare, filosofie doktor

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR