14 september 2021 kl. 08.30-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Säkerhetsprövning av personal i kommuner och regioner

Vi kommer att gå igenom säkerhetsprövningsprocessens olika delar och fördjupa oss i några moment.

Anmäl dig

Innehåll

En viktig del i arbetet med säkerhetsskydd är personalsäkerhet och säkerhetsprövning av personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Vid detta seminarium kommer representanter från Säkerhetspolisen tillsammans med HR- och arbetsrättsspecialister att gå igenom säkerhetsprövningsprocessens olika delar och fördjupa några av de moment som ingår.

På seminariet kommer inte frågor som rör säkerhetsprövning av förtroendevalda att tas upp.

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med säkerhetsskydd och HR samt andra som arbetar med säkerhetsprövning i kommuner och regioner.

Program

08.30 Inledning och övergripande om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning

09.00 Säkerhetsprövningsprocessen

Representanter från Säkerhetspolisen beskriver processens olika delar från befattningsanalys till avslutande säkerhetssamtal.

09.45 Kaffepaus

10.00 Erfarenheter från Göteborgs stads arbete med säkerhetsprövning

HR-chefen och säkerhetschefen/säkerhetsskyddschefen från det kommunala bolaget Kretslopp och Vatten delger erfarenheter av hur de arbetar med säkerhetsprövning.

10.50 Säkerhetsprövningsintervjun

Representanter från Säkerhetspolisen och Göteborgs Kretslopp och Vatten beskriver hur intervjun kan genomföras och utvärderas.

11.15 Arbetsrätt

Arbetsrättsjurist från SKR går igenom arbetsrättsliga grunder och praxis vid säkerhetsprövning.

11.45 Frågestund och avslutnin

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Pia Holmstrand, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset