6 december 2021 kl. 10.30-12.30

Så försörjer du ditt digitala ekosystem

Vill du bli en bättre beställare av digitala tjänster och stöd i skolan?

Anmäl dig

Innehåll

På seminariet lyfter vi erfarenheter och strategiskt viktiga frågor för att uppnå en ändamålsenlig försörjning av digitala tjänster och stöd i skolan. Vi presenterar också en första version på beställarstöd.

Seminariet är en del av överenskommelsen Skoldigistöd mellan SKR och regeringen för att nå målen i den nationella strategin för digitalisering i skolan.

Målgrupp

För dig som har en beställarroll i skolan; chefer inom förvaltning, IT och utveckling samt strategiska stödfunktioner med övergripande ansvar för digitaliseringsfrågan.

Program

Så kan huvudmännen få en strategisk försörjningsprocess för digital teknik

Medverkande: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Adda

Att välja och påverka ramavtal – vilket stöd kan jag få av Addas inköpscentral?

Medverkande: Marita Lohmander, Addas Inköpscentral

Kompetentare inköp och leveranser – branschens perspektiv

Medverkande: Johanna Karlén, Swedish Edtech

SKR:s beställarstöd för digitala ekosystem – en handbok

Medverkande: Hannes Härfast, Adda AffärsConcept

Samtal i grupper; erfarenheter, behov och tips

Avslutande reflektioner från skolhuvudmän

Moderator: Mikael Svensson, programansvarig, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Tilsith Lacouture, projektledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset