17 februari 2022 kl. 10.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Risker och konsekvenser av hot och hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken

SKR har, genom en djupanalys av data från bland annat Politikernas trygghetsundersökning (PTU), studerat skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad gäller risken att utsättas. Analysen visar betydliga skillnader vad avser risk och konsekvenser.

Anmäl dig

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Programinnehåll

Du kommer bland annat att få ta del av ett lokalt exempel under sändningen.

Utgångspunkten i vår representativa demokrati bygger på partier och att människor väljer att engagera sig politiskt och ta på sig uppgifter som förtroendevalda. Undersökningar visar dock att det finns en risk att utsättas för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag, särskilt utsatta är förtroendevalda kvinnor och unga förtroendevalda. Utsattheten är också större bland förtroendevalda som är mer kända hos allmänheten, de med större grad av aktivitet på sociala medier och digitala kanaler.

Behov finns av att öka kunskapen om risker för utsatthet och tydliggöra de skillnader vi ser och hur kommuner och regioner kan utveckla anpassat stöd till de förtroendevalda. På dagens webbinarium presenteras analyser som visar på skillnader mellan förtroendevalda. Ökade kunskaper om skillnaderna kan tydliggöra behov av att utveckla det strategiska arbetet med att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda.

Medverkande

  • Edith Ringmar af Forselles, Statistiker, SKR
  • Magnus Jacobsson, Handläggare, SKR
  • Peder Englund, Avdelningschef CKS -Centrum för kunskap och Säkerhet, Borås stad
  • Anna Lena Pogulis och Greta Berg, programledare, SKR

Fler webbinarium våren 2022

Under våren har vi bokat datum för fler webbinarium klockan 10:00-11:00 som du kan boka upp i din almanacka eller anmäla dig till redan nu. Vi återkommer med tema och program. 

Anmälan webbinarium 29 mars

Anmälan webbinarium 31 maj

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, handläggare

Greta Berg, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR