Artikeln publicerades 31 mars 2021

Riskanalys och grundläggande granskning

Under denna kurs går vi igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen.

Tid: 2 timmar inklusive paus.

Intresseanmälan

Skicka in en inresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Innehåll

  • Hur inventera risker?
  • Hur analysera och värdera risker?
  • Hur koppla samman grundläggande granskning med riskanalysen?
  • Hur planera, genomföra och rapportera grundläggande granskning?

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer.

Praktisk information

SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället till samtliga deltagare. Alla deltagare får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Seminariet sker digitalt i verktyget Zoom eller Teams. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kursledare

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR