5 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Revisionsdialog inför god revisionssed 2022, tillfälle 1

Vi diskuterar gemensamt hur god revisionssed behöver utvecklas, synas och förbättras. Det kommer presenteras ett utvecklingsarbete avseende grundläggande granskning som sker inom Skyrev, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, och en praxisundersökning kring revision av Coronapandemin.

Anmäl dig

Programinnehåll

Pass 1

  • Introduktion från SKR
  • God revisionssed med fokus på Standard kommunal räkenskapsrevision och revisionsprocessen

Pass 2

  • Revision och granskning av pandemin – Helene Ersson

Pass 3

  • God revisionssed med fokus på grundläggande granskning – Caroline Nyman

Under seminariet ger vi stort utrymme för gruppdiskussioner.

Medverkande

  • Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköpings kommun
  • Helene Ersson, Norrlands Utredningstjänst AB
  • Lotta Ricklander och Anna Eklöf, SKR

God revisionssed och anknutet material

Det är bra om du har skriften God revisionssed tillgänglig under seminariet. Du kan ladda ner skriften och sparar den digitalt till exempel på en ipad där du har nytta av att hänvisningarna i skriften som är länkade direkt till källan.

Skriften God revisionssed 2018, webbutiken

På skr.se under revision finns också annan anknuten information som förlagor till hur du upprättar revisionsberättelse med mera. Det inns också filmer om Revisionsuppdraget, Revisionsprocessen, Ansvarsprövningen, Dialog och kommunikation.

Revision anknutet material

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset