Artikeln publicerades 31 mars 2021

Revision i kommunal samverkansorgan

Kommunens eller regionens revisorer har ofta även uppdrag att vara lekmannarevisorer eller revisorer i delägda kommunala aktiebolag, gemensamma stiftelser, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund. Dessa uppdrag skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det kommunala revisionsuppdraget.

Tid: 2 timmar

Innehåll

På kursen går vi igenom de olika uppdragen och deras förutsättningar, arbetssätt och utmaningar. Vi diskuterar också former för samspel mellan kommunens revisorer och revisionen i samverkansorgan liksom hur kommunikation och samspel med ägare, medlemmar, bolagen med mera kan utvecklas.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt anställda i samverkansorgan. Alla deltagare får tillgång till materialet efter seminariet.

Praktisk information

När det är svårare att träffas fysiskt ställer vi om och erbjuder från och med nu en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en inresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Intresseanmälan online-seminarium revision

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället till samtliga deltagare. Alla deltagare får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Alla seminarier ges i verktyget Zoom. Även Skype kan fungera om det är ett mindre antal deltagare. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset