8 november 2021 kl. 13.00-15.00

Revision i kommunala aktiebolag - utbildningskonferens för bolagsledningar

Genom regelbundna undersökningar vet SKR att det på många håll är svårt att hitta bra former för revisionen i de kommunala aktiebolagen. Kunskapen om lekmannarevisorernas uppdrag är varierande, och modeller för exempelvis finansiering av lekmannarevisionen, efterfrågas. Välkommen till en konferens där revisionen i kommunala aktiebolag tas upp ur flera olika perspektiv.

Anmäl dig

Revision i kommunala aktiebolag är bredare än revision i ett ”vanligt” aktiebolag. Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen, med avsikten att ge en demokratiskt förankrad insyn och kontroll. I aktiebolag finns även en auktoriserad revisor. Dennes uppdrag är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer samverkar i revisionen.

Under denna konferens går vi igenom regelverken som styr revisionen i de kommunala aktiebolagen. Vi delger också en nyligen genomförd undersökning om lekmannarevisionen, samt har medverkande från såväl revisionssidan som från bolagssidan. Syftet är att ge en djupare förståelse för revisionen i de kommunala aktiebolagen, samt sprida goda exempel och ge råd som ni kan använda på hemmaplan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset