7 september 2023 kl. 09.00-11.00

Resultatgenomgång av servicemätningen 2023

SKR, tillsammans med samarbetspart Brilliant Future, bjuder in till en genomgång av 2023-års resultat av mätningen. Under sändningen medverkar också representanter från två deltagande kommuner som berättar om sina insikter kring mätningen och att använda resultatet.

Anmäl dig

Innehåll

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. Mätningen planeras att genomföras en gång per år.

Målgrupp

Riktar sig till de som genomfört mätningen samt de som vill veta mer om att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Mätningen riktar sig till alla kommuner som har ett kontaktcenter eller en växelfunktion.

Program

  • Information och bakgrund
  • Genomgång av metod och resultat
  • Erfarenheter från deltagande kommuner om mätningen och dess resultat
  • Frågestund via chatt

Medverkande

  • Brilliant Future
  • SKR
  • Deltagande kommuner, mer information meddelas senare.

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.