OBS! Evenemanget är avslutat!7 oktober 2022 kl. 10.00-12.00

Remisskonferens: Stärkta rättigheter för barn i skyddat boende

SKR bjuder in kommuner att dela synpunkter inför remissvar för lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”.

Anmäl dig

Innehåll

I regeringens utkast till lagrådsremiss för skyddat boende föreslås bland annat att

  • skyddat boende regleras i socialtjänstlagen som boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp
  • barn ska få egna placeringar, antingen genom socialtjänstlagen eller med stöd av en ny lag
  • reformen finansieras med 325 miljoner kronor till kommunerna.

SKR välkomnar reformen då den syftar till att stärka rättigheterna för våldsutsatta vuxna och barn. Samtidigt innebär reformen stora förändringar för kommunerna, och förslaget till finansiering täcker inte de drygt 4 miljarder som SKR tidigare beräknat att reformen kostar att genomföra.

Vid den här remisskonferensen kan du dela synpunkter och överväganden med andra kommuner och SKR inför arbetet med remissvaret.

Alla kommuner har rätt att lämna remissvar och därmed påverka beslutet. Det gäller även kommuner som inte fått remissen skickad till sig.

Utkast lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Målgrupp

  • Socialchefer och ledningsfunktioner inom socialtjänst, samt sakkunniga som ansvarar för arbetet med remissvar i kommunerna

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR