8 november 2021 kl. 13.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Remisskonferens om utredningen kring effektiv ekonomistyrning

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har lämnat betänkandet ”God kommunal hushållning” (SOU 2021:75) till regeringen. SKR webbsänder remisskonferens om utredningen den 8 november 2021.

Innehåll

Betänkandet har skickats ut på remiss och svar ska lämnas senast 10 januari 2022. SKR bjuder därför in våra medlemmar till en webbsänd informationskonferens där utredningens förslag presenteras.

Vid konferensen kommer Clas Olsson, av regeringen utsedd särskild utredare, att informera om utredningens överväganden, förslag och motiv.

Därefter kommer Niclas Johansson, Annika Wallenskog och Hans Stark från SKR att kommentera förslagen. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor och ge feedback under konferensens gång via chatt och Menti.

Bekräftan på anmälan

Bekräftelse med information skickas efter sista anmälningsdag.

Konferensen webbsänds

Konferensen kommer att genomföras som webbsändning och kan ses direkt eller på webben i efterhand. Länk till sändningen skickas ut cirka en vecka innan den äger rum.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig främst till de kommuner och regioner som har för avsikt att svara på remissen.

  • Ekonomichefer
  • Budgetchefer
  • Kommun/regiondirektörer
  • Ledande förtroendevalda

Medverkande

  • Clas Olsson, utredare
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Niclas Johansson, sektionschef SKR
  • Hans Stark, ekonom SKR

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning

En god kommunal hushållning (SOU 2021:75), regeringen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Hans Stark, ekonom

Robert Heed, ekonom

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR