19 augusti 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Remisskonferens om Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36)

En webbsänd remisskonferens för att fånga in medlemmars tankar och funderingar inför det att SKR lämnar sitt remissvar till regeringen.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna på remisskonferens om Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36).

En remisskonferens har flera syften. Fånga in medlemmars tankar och funderingar inför att SKR lämnar sitt remissvar till regeringen. Lyfta områden eller frågor som kan ses såsom problematiska eller där lösning/svar inte är givet. Ge medlemmar chans att höra hur SKR resonerar inom vissa områden. Är det något centralt område eller relevant fråga som utredningen missat som bör lyftas i remissvar?

Inför remisskonferensen kommer visst material att mailas ut till deltagarna på förhand.

Större synpunkter eller mer skriftligt material tas med fördel gärna per mail inför sändningen. Diskussioner kommer kunna ske under sändning, via chatten.

Målgrupp

Remisskonferensen kommer ligga till grund för SKR:s remissvar.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset