5 maj 2021 kl. 09.30-15.30

Regional utveckling 2021

Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.

Anmäl dig

Innehåll

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Coronapandemin har haft stora effekter på världens tillväxt samt näringslivets tillstånd och förutsättningar både lokalt som regionalt. Den offentliga sektorns arbete behöver därför utformas för att möta dessa effekter och utmaningar. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet.

Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Detta för att skapa bilder över hur det ser ut regionalt, lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.


Program

Moderator: Helena Gidlöf, SKR och Ellinor Ivarsson, SKR.

09.30–12.00

Pandemins påverkan på den svenska ekonomin

Ur ett statistiskt perspektiv får vi en insyn i den nationella och regionala ekonomiska utvecklingen i spåren av pandemin. Vi gör även ett nedslag i hur pandemin har påverkat gränshandeln.

Fredrik W. Andersson, nationalekonom, fil.dr, SCB och Daniel Lennartsson, ekonom och statistiker, SCB.

Globalisering, omvandling och ekonomisk-politiska paradigmskiften

Ett internationellt perspektiv och i breda penseldrag från 30-talskrisen och framåt, med en tyngdpunkt på det senaste halvseklet.

Jonas Ljungberg, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Ekonomiska kriser kommer och går och erfarenheter

Jörgen Lithander, analytiker, Tillväxtanalys.

Konkurrenskraft i skuggan av covid-19 – hur kan regioner ”build back better”?

Hur var Sveriges konkurrenskraft när pandemin kom och vilka trender kan vi förvänta oss nu? Vad kan regioner göra för att stärka konkurrenskraften? Till exempel ställer den ökade digitaliseringen nya krav, men finns det regionala skillnader i den digitala infrastrukturen?

Christian Ketels, forskare, Harvard Business School och Pernilla Johansson, doktor i nationalekonomi och seniorekonom, Swedbank.

12.00–13.00

Lunchpaus

13.00–15.30

Kompetensförsörjning i en ”ny” tid

Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborg universitet.

Regional utveckling

Jämförande av resultat från vara fallstudier mellan Sverige, Norge och Finland. Det visar hur regionala aktörer har påverkat utvecklingen av sina regioner på olika sätt.

Marcus Grillitsch, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund universitet.

Kris – vilken kris?

Vi talar dagligen om "krisen" och inte minst hur det ska bli "efteråt". Men vad menar vi egentligen? Coronakrisen är en nu pågående akut kris med ännu oklar utgång. Hur tar vi bäst ansvar -- genom att återställa, eller genom att ställa om?

Sverker Sörlin, professor, KTH, idéhistoriker och författare.

Regional utveckling – regionernas tillstånd

Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några framgångsfaktorer. Det visar Tillväxtverkets nya rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020.

Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket.

15.00–15.30

Avslutande panelsamtal.

Målgrupp

Politiker och tjänstemän regionalt och lokalt.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Gidlöf

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset